+31 (0)2 97 32 45 05

Privacyverklaring Jongkind B.V.

Jongkind B.V. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Om goed te kunnen functioneren heeft Jongkind B.V. persoonsgegevens nodig. Ons privacy beleid is van toepassing op de diensten van Jongkind B.V. en niet van derden. Wij geven u hierbij informatie over de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan en deze verwerken.

Persoonsgegevens

Jongkind B.V. kan persoonsgegevens van u verwerken omdat deze van belang zijn voor uw bedrijf en u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Deze persoonsgegevens gebruikt Jongkind B.V. om diensten voor u te kunnen uitvoeren.

Doel van het aanhouden van gegevens

Jongkind B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om met u contact op te kunnen nemen, zowel telefonisch, schriftelijk, per e-mail als per post. Jongkind B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van gegevens

Met uw gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Jongkind B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of als wij door de wet daartoe verplicht worden gesteld.

Versturen wij cookies naar uw computer?

Het kan voorkomen dat de website een cookie, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen wij uw computer herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u cookies kunt blokkeren of dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Bezoeken van onze website

Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige bezoekersgegevens, zoals de domeinnaam en de hostcomputer, het IP-adres van de computer die u gebruikt, datum en tijdstip waarop u onze website bezoekt, opgeslagen. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze website en kunnen wij onze website verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

Hoe worden de gegevens beschermd?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Jongkind B.V. gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacy-beleid of vragen omtrent inzage, wijzigingen, correcties, verwijdering of intrekking van uw toestemming, kunt u te allen tijde contact opnemen met Jongkind B.V.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Jongkind B.V.
Oosteinderweg 357
1432 AX Aalsmeer
T: +31 (0)297-324505
E: info@jongkind-substrates.com

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voorvloeien of anderszins verband houden met deze website, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
Aalsmeer, 1 maart 2021