+31 (0)2 97 32 45 05

EN-volume

Vanwege de sterk toegenomen internationale handel is sinds 2000 een verplicht Europees genormaliseerd systeem geïntroduceerd (EN-12850 Soil-improvers and growing media – Determination of quantity). Het EN-volume wordt gemeten volgens een internationaal gestandaardiseerde methode, waarbij de soortelijke dichtheid en vochtigheid bepalend zijn.

Voor u is belangrijk dat u steeds bij iedere levering de juiste hoeveelheden ontvangt. Jongkind werkt samen met hightech-machinefabrikanten aan een 100% betrouwbaar en klantvriendelijk meetsysteem voor ‘EN-m³-volume’, dat periodiek wordt geijkt.