+31 (0)2 97 32 45 05

Hulpstoffen

Zweedse klei

Zweedse plateau-klei, volledig vrij is van onkruiden en ziektekiemen.Een belangrijke hulpstof voor hoogwaardige substraatmengsels is Zweedse plateau-klei. Jongkind werkt met twee zeeffracties Zweedse klei: de standaard klei van 0-2,8 mm, en een fijnere zeeffractiegranulaat van 0-1 mm. Jongkind verkiest deze Zweedse klei boven allerlei andere kleisoorten, omdat deze klei na verhitting tot 80 °C volledig vrij is van onkruiden en ziektekiemen.

Zweedse plateau-klei is zeer betrouwbaar en heeft een hoog CEC-bufferend gehalte; deze Zweedse kleisoort bestaat voor een groot gedeelte uit montmorilloniet-kleimineralen: het plakt en zorgt voor meer binding in substraten, waardoor er weinig of geen uitspoeling van voedingsstoffen plaatsvindt. Met 60-100 kg/m³ van de fijnste zeeffractie wordt tevens een snellere wateropname verkregen bij elke herbevochtiging.

Bark

Jongkinds bark uit Frankrijk en Portugal. Jongkinds bark is afkomstig van de Pinus pinaster uit Frankrijk en Portugal. Jongkind selecteert zijn bark vooral op hardheid en besteedt veel aandacht aan de hygiëne. Daarom wordt de bark altijd gestoomd en gezeefd. Door het fractioneren en mengen van twee soorten kan Jongkind uniforme leveringen realiseren. Bark vormt een zeker organisch skelet in de structuur van een veensubstraat, dat de stabiliteit ten goede komt en de drainage bevordert.

Perlite

Vermiculite is een zogenaamde magnesium-aluminium-silicaat.Perlite is een vulkanisch silicaat (glasgesteente), dat eerst wordt gezuiverd en in verschillende gradaties wordt gebroken. Door extreme verhitting van perlite-erts tot 950 °C zullen de ingesloten watermoleculen verdampen en zal het perlite expanderen; het kan uitzetten tot wel twintigmaal zijn oorspronkelijke volume (vergelijkbaar met het poffen van maïs tot popcorn). Aan het einde van het proces ontstaat een witte, poreuze, lichtgewicht korrel.

Perlite is een milieuvriendelijk product met een ruw oppervlak en een open structuur, waardoor de korrels veel lucht bevatten en vocht kunnen absorberen. Ideaal als hulpstof in verschillende hoogwaardige Jongkind-substraten, waarbij de nadruk ligt op een snellere drainage.

Belangrijk aandachtspunt: de ruwe structuur van perlite kan een zachte veenmosveen verfijnen.

Vermiculite

Vermiculite is een magnesium-aluminium-silicaat. Vermiculite is een zogenaamde magnesium-aluminium-silicaat. Uiterlijk en chemisch vertoont vermiculite veel overeenkomst met mica. Vermiculite-erts behoort tot de phyllosilicaat-mineralen en bestaat uit goudbruine schilfers met een gelaagde structuur. De delfstof wordt gezuiverd en gezeefd in verschillende gradaties. Tijdens het exfoliatieproces dat in een speciale oven bij een temperatuur van circa 1200 °C plaatsvindt, gaat het gebonden water tussen de schilfers in dampvorm over, waarbij het de schilfers uit elkaar drukt, zonder dat de onderlinge samenhang verloren gaat. Er ontstaat dan een zachte, harmonicavormige structuur, die veel luchtcellen bevat.

Vermiculite is een milieuvriendelijk product en heeft naast de grote luchtcapaciteit een zeer goed vochtvasthoudend vermogen.