+31 (0)2 97 32 45 05

Duurzaamheid

Vanuit het besef dat we zorgvuldig om moeten gaan met de beperkte middelen die de aarde te bieden heeft, steunt Jongkind het initiatief Responsibly Produced Peat (RPP): een onafhankelijk Europees certificeringssysteem voor veenproducenten die veen op een verantwoorde manier winnen.

Responsibly Produced PeatDoor RPP gecertificeerde veenproducenten kunnen aantonen dat door hen gewonnen en/of geproduceerd veen is gefabriceerd volgens de principes en criteria van RPP.

 

Dit betekent onder andere:

  • Veenwinning in onaangetaste natuurgebieden met hoge ecologische waarde is uitgesloten.
  • Na vervening volgt een herstelplan, met prioriteit op biodiversiteit en nieuwe veengroei.
  • Win-winsituatie voor de natuur en de veenindustrie door veenwinning in reeds aangetaste veengebieden.
  • Vruchtbare samenwerking tussen veenproducenten en milieuorganisaties.

 

Inzetten op zoveel mogelijk verantwoord geproduceerd veen dient twee belangrijke doelen:

  • Beschikbaarheid: het garanderen dat er voldoende hoge kwaliteit veen beschikbaar blijft voor langere tijd, met name voor gebruik voor hogere toegevoegde waarde.
  • Verantwoordelijkheid: garanderen dat veen alleen van verantwoorde herkomst en winning komt, niet uit gebieden met hoge natuurwaarden en/of hoge biodiversiteit, en na het vervenen passende ‘after-use’ garanderen.

Meer informatie over RPP is te vinden op de website www.responsiblyproducedpeat.org.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedIn